اس ام اس جدید بوسه | جوك نما

اس ام اس جدید بوسه | جوك نما
آخرین مطالب: 

اس ام اس جدید بوسه

اس ام اس های کمیاب و جدید بوسه مرداد ۹۵

مُعلقَ م،  دُرست در جایی که میخواستم تو را ببوسَ م وَ  صُبح شد ! • اس ام اس های کمیاب و جدید بوسه مرداد 95 • نا امید نیستم دیر یا زود عاشقانه هایم را باور خواهی کرد روزی که برای اولین بار تو را ببوسم و تو برای ...