اس ام اس دوری | جوك نما

اس ام اس دوری | جوك نما
آخرین مطالب: 

اس ام اس دوری

اس ام اس های دلتنگی

خدایا این دلتنگی های ما را هیچ بارانی آرام نمیکند فکری کن اشک ما طعنه میزند به باران رحمتت . – – – – – – – – – – – – –  اس ام اس های دلتنگی – – – – ...