اس ام اس عاشقانه آذر 1394 | جوك نما

اس ام اس عاشقانه آذر 1394 | جوك نما
آخرین مطالب: 

اس ام اس عاشقانه آذر 1394

اس ام اس عاشقانه

دیدی ای حافظ که کنعان دلم بی ماه شد عاقبت با عشق و غم کوه امیدم آب شد گفته بودی یوسف گم گشته باز آید ولی یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد . . . ❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ...