اس ام اس عاشقانه جدید سال 95 | جوك نما

اس ام اس عاشقانه جدید سال 95 | جوك نما
آخرین مطالب: 

اس ام اس عاشقانه جدید سال 95

اس ام اس عاشقانه جدید سال ۹۵

در شهر ما گرگهایمان ! نه دستشان آردی است و نه صدایشان را ظریف میکنند ! یکدفعه به دل نفوذ میکنند و تو را می کشند ! • اس ام اس عاشقانه • هیچ چیز به اندازه ناگفته‌ها حقیقت نداره • اس ام اس عاشقانه • یک عمر باید بگذرد تا ...