بلندترین پل معلق خاورمیانه | جوك نما

بلندترین پل معلق خاورمیانه | جوك نما
آخرین مطالب: 

بلندترین پل معلق خاورمیانه

عکس های بلندترین پل معلق خارومیانه در مشگین شهر اردبیل

عکس های پل معلق خارومیانه در مشگین شهر مرتفع ترین پل معلق خارومیانه در مشگین شهر اردبیل واقع شده است. طول پل معلق ۳۴۵ متر، عرض آن سه متر و ارتفاع از کف دره ۸۰ متر است و به عنوان بزرگترین ...