تاثيرگذاري | جوك نما

تاثيرگذاري | جوك نما
آخرین مطالب: 

تاثيرگذاري

راههاي نفوذ در قلب ديگران

1- انتقاد، شکایت و محکوم نکنید. 2 - صادق باشید. 3 - در دیگران انگیزه ایجاد کنید. 4 - ذاتاً به دیگران علاقه مند باشید. 5 - همیشه حتی در هنگام مشکلات و سختی ها خنده رو باشید. 6 - به یاد داشته باشید که ...