تاریخ شمسی ولنتاین 2017 | جوك نما

تاریخ شمسی ولنتاین 2017 | جوك نما
آخرین مطالب: 

تاریخ شمسی ولنتاین 2017

تاریخ ولنتاین سال ۱۳۹۵

ولنتاین 2017 روز ولنتاین روز ولنتاین، (روز عشاق و یا روز عشق‌ورزی) در فرهنگ مسیحی سده‌های میانه و سپس فرهنگ مدرن غربی روز ابراز عشق است. این مناسبت هر سال در روز ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن‌ماه و بعضی سال‌ها ۲۶ بهمن‌ماه) برگزار می‌شود. ...