جوک بهمن 95 | جوك نما

جوک بهمن 95 | جوك نما
آخرین مطالب: 

جوک بهمن 95

جوک جدید ۹۵

بابام اومده میگه چرا این سشواره باد نداره؟!! منم گفتم: فک کنم پنچر شده ! الان داریم میریم دکتر که سشوارو از تو حلقم بیاره بیرون * * جوک جدید 95 * * میگن وقتی شب خوابت نمیبره ینی ۱نفر داره بهت فکر میکنه… من که ...