درمان تب | جوك نما

درمان تب | جوك نما
آخرین مطالب: 

درمان تب

درمان تب و لرز

 از آب پرتقال براي درمان تب استفاده مي شود. ـ رب انار شيرين و ترش هر دو رفع كننده التهاب افراد تب دار مي باشند. ـ از آنجايي كه انار يا آب آن در رفع تشنگي مفيد است، استفاده از آن براي ...