روز مادر 95 | جوك نما

روز مادر 95 | جوك نما
آخرین مطالب: 

روز مادر 95

اس ام اس تبريك روز مادر ۹۵

كودک كه بودم وقتی زمین میخوردم مادرم مرا می بوسید تمام دردهایم از یادم میرفت دیروز زمین خوردم ، دردم نیامد . . . به جایش تمام بوسه های مادرم به یادم آمد !! ************************************** ... مادرم ... ... وقتی بهشت ... ... زیر پای توست ... ... ...