زمان انتخابات ریاست جموهوری ایران | جوك نما

زمان انتخابات ریاست جموهوری ایران | جوك نما
آخرین مطالب: 

زمان انتخابات ریاست جموهوری ایران

زمان دقیق انتخابات ریاست جمهوری ۹۶

عبدالرضا رحمانی فضلی عصر چهارشنبه بدو ورود به شهرستان جیرفت در جمع خبرنگاران افزود: با توافقی که با شورای نگهبان داشتیم مقرر شد 29 اردیبهشت ماه سال آینده انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی ...