سهراب سپهری اشعار | جوك نما

سهراب سپهری اشعار | جوك نما
آخرین مطالب: 

سهراب سپهری اشعار

متن کامل شعر ساعت از سهراب سپهری

شعر ساعت سایه دراز لنگر ساعت روی بیابان بی‌پایان در نوسان بود: می‌آمد، می‌رفت. می‌آمد، می‌رفت. و من روی شن‌های روشن بیابان تصویر خواب کوتاهم را می‌کشیدم، خوابی که گرمی دوزخ را نوشیده بود و در هوایش زندگی‌ام آب شد. خوابی که چون پایان یافت من به پایان خودم رسیدم. من ...