شاه معما سریال | جوك نما

شاه معما سریال | جوك نما
آخرین مطالب: 

شاه معما سریال

گریم و چهره های اصلی سریال معمای شاه

گریم و چهره های اصلی سریال معمای شاه این سریال تاریخی از اواخر سال ۱۳۸۹ زیر نظر موسی حقانی به‌عنوان مشاور پژوهشی و تاریخی آغاز شد. سریال از دی‌ماه ۱۳۹۱ مقابل دوربین فرشاد خالقی رفته و تصویربرداری آن همچنان ادامه دارد. ...