عكس هاي فيلم سلام بمبئي | جوك نما

عكس هاي فيلم سلام بمبئي | جوك نما
آخرین مطالب: 

عكس هاي فيلم سلام بمبئي

محمد رضا گلزار و ديا ميرزا

عكس هاي محمد رضا گلزار و ديا ميرزا در پشت صحنه فيلم سلام بمبئي پس از حضور دیا میرزا و  گلشن گروور  بدمن معروف سینمای هند در پروژه سینمایی «سلام بمئبی»، پونام دیلون  و دالیپ تاهیل که از بازیگران سرشناس سینمای ...