عکس های پل معلق در مشگین شهر اردبیل | جوك نما

عکس های پل معلق در مشگین شهر اردبیل | جوك نما
آخرین مطالب: 

عکس های پل معلق در مشگین شهر اردبیل

عکس های بلندترین پل معلق خارومیانه در مشگین شهر اردبیل

عکس های پل معلق خارومیانه در مشگین شهر مرتفع ترین پل معلق خارومیانه در مشگین شهر اردبیل واقع شده است. طول پل معلق ۳۴۵ متر، عرض آن سه متر و ارتفاع از کف دره ۸۰ متر است و به عنوان بزرگترین ...