فیلم سلام بمبئی | جوك نما

فیلم سلام بمبئی | جوك نما
آخرین مطالب: 

فیلم سلام بمبئی

فیلمبرداری فیلم سینمایی سلام بمبئی دربالیوود به پایان رسید

فیلمبرداری فیلم سینمایی سلام بمبئی دربالیوود به پایان رسید فیلمبرداری فیلم سینمایی «سلام بمبئی»، ساخته «قربان محمدپور» دربالیوود به پایان رسید و عوامل این فیلم برای ضبط سکانس های باقی مانده، عازم تهران شدند؛ «محمدرضاگلزار»،«بنیامین بهادری»،«دیامیرزا»،«پونام دیلون»و« دالیپ تاهیل» در آخرین ...

محمد رضا گلزار در سلام بمبئی

محمد رضا گلزار در سلام بمبئی