مطوب کننده پوست | جوك نما

مطوب کننده پوست | جوك نما
آخرین مطالب: 

مطوب کننده پوست

کرم های مرطوب کننده

کرم های مرطوب کننده مرطوب کننده ها به اشکال مختلف امولسيون مايع، پماد و کرم ديده مي شوند که محتواي چربي و آب در اين اشکال فرق مي کند. مهم ترين نکته در انتخاب يک مرطوب کننده، توجه به نوع پوست ...