اس ام اس ویژه شب چله | جوك نما

اس ام اس ویژه شب چله | جوك نما
آخرین اخبار : 

اس ام اس ویژه شب چله

اس ام اس عاشقانه تبریک یلدا

اس-ام-اس-عاشقانه-یلدا  امشب را به نور قرنها قدمت جاری نگه داریم … شب یلدا ، این شب زایش مهر و میترا ، شب زایش نور و روشنائی بر تو ایرانی مبارک – – – – –اس ام اس عاشقانه تبریک یلدا – – ...