خاصیت خیار برای پوست | جوك نما

خاصیت خیار برای پوست | جوك نما
آخرین اخبار : 

خاصیت خیار برای پوست

طریقه استفاده از ماسک میوه

ماسک-میوه ماسك ميوه را بايد بعد از اينكه پوست صورت را از مواد آلوده و چربي‌ها و سلول‌هاي مرده پاك كرديد استفاده كنيد. البته يادتان هم باشد كه پس از انجام بخور، آن هم فقط با آب، ماسك‌ها تاثير بهتري دارند. ...