2015 | جوك نما

2015 | جوك نما
آخرین مطالب: 

2015

sms valentain

نمیگم دوستت دارم  نمیگم عاشقتم میگم دیوونتم که اگه یه روز ناراحتت کردم بگی بیخیال دیوونست  ولنتاینت مبارک عزیزم sms valentain امیدوارم خرس زیبایی ها همیشه تو غار چشمات خونه کنه ولنتاین مبارک باشه عزیزم sms valentain تقدیم ...